Aneks do umowy najmu - baner.

Podpisując umowę najmu, możemy spotkać się z sytuacją, kiedy warunki w niej zawarte przestaną być aktualne. Najczęściej taka sytuacja pojawia się w momencie podniesienia czynszu lub innych opłat związanych z wynajmem. W takich przypadkach nie zawsze konieczna jest zmiana umowy. Prostszym rozwiązaniem wydaje się być podpisanie aneksu do umowy najmu. Sprawdź, jak go napisać i co koniecznie powinno się w nim znaleźć.

Czym jest aneks do umowy?

Aneks do umowy to forma modyfikacji istniejącej już umowy między stronami. Aneksowanie umowy najmu jest możliwe, jeżeli strony umowy pozostają takie same. Najczęściej aneks do umowy najmu podpisuje się w sytuacji, kiedy konieczne jest naniesienie zmian na pierwotne postanowienia umowy, np. w przypadku popełnionych błędów lub zmiany warunków najmu.

Podpisywanie umowy najmu.

Aneks do umowy wykorzystuje się często do zmiany czasu obowiązywania umowy przez strony (skrócenie lub jego wydłużenie) oraz narzucania nowych obowiązków lub praw (np. kto odpowiada za drobne naprawy w wynajmowanym lokalu).

W przypadku zmian warunków najmu nie jest konieczne konstruowanie nowej umowy. Za pomocą aneksu można zarówno dopisać nowe postanowienia, zmienić istniejące, jak i usunąć pewne zapiski z umowy. Jedynym ograniczeniem jest niemożność zmiany aneksem elementów przedmiotowo ważnych. Jeżeli strony chcą dokonać takich zmian, powinny zawrzeć nową umowę najmu.

W jakiej formie aneksować umowę?

To, w jakiej formie powinniśmy aneksować umowę najmu reguluje art. 77 ustęp 1 Kodeksu cywilnego. Artykuł ten wskazuje, że aneks wymaga zachowania takiej samej formy, w jakiej została zawarta przedmiotowa umowa najmu. Jeżeli więc umowa była zawarta pisemnie, aneks do umowy najmu, powinien mieć taką samą formę. Tak samo sytuacja będzie wyglądać w przypadku ustnego zawierania umowy – wtedy aneks również powinien być zawarty ustnie.

Kiedy piszemy aneks do umowy najmu?

Aneks może być pisany w wielu przypadkach, pod warunkiem, że nie zmienia elementów ważnych przedmiotowo. Jednym z najczęstszych powodów podpisywania aneksu jest przedłużenie lub skrócenie czasu trwania umowy. W takim przypadku nie jest konieczne podpisywanie nowej umowy najmu, wystarczy sporządzić w odpowiedniej formie aneks i zawrzeć w nim zmianę czasu obowiązywania umowy najmu.

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku zmiany wysokości odstępnego dla wynajmującego. Jest to również częsty powód zmiany zapisków w umowie początkowej. Do naniesienia tego typu zmian, również wystarczy sporządzić aneks do umowy. W takim przypadku inne postanowienia umowy pozostają bez zmian.

Warto pamiętać, że polskie prawo nie określa poziomu szczegółowości umowy najmu. Jednak wszelkie zapiski pojawiające się, czy to w umowie, czy aneksie powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Do częstych zapisów umów aneksowych zaliczyć możemy również:

  • podstawa rozliczenia najemcy za media (na podstawie rachunków lub w formie zaliczek rozliczanych kwartalnie lub rocznie)
  • datę płatności oraz jej formę (gotówką, przelewem na wskazane konto)
  • okres wypowiedzenia umowy (w aneksie można go skrócić lub wydłużyć)
  • pozostałe postanowienia umowy zgodne z Kodeksem cywilnym

Od kiedy obowiązują zmiany?

Aneks do umowy najmu może wejść w życie w zależności od ustaleń stron. W nowo podpisanym dokumencie może zostać szczegółowo określona data lub liczba dni, po której zmiany wejdą w życie. Jeżeli wynajmujący i najemca nie określą konkretnej daty, to ustalenia zaczną obowiązywać od momentu podpisania aneksu.

Kiedy aneks będzie nieważny?

Pisanie aneksu jest z reguły dość prostą czynnością. Jednak przed podpisaniem kolejnego aneksu warto mieć na uwadze kilka kwestii, które mogą zaważyć na jego ważności. Przede wszystkim warto pamiętać o kwestiach formalnych związanych z podpisywaniem umów i aneksów.

Aneks do umowy najmu - co to?

Podpisanie aneksu w sytuacji, kiedy zmieniają się strony umowy, będzie powodować jego nieważność. Doskonałym przykładem może tu być wynajem mieszkania na pokoje, gdzie jedna umowa została sporządzona na wszystkich najemców. W sytuacji, kiedy jeden z nich się wyprowadzi, niemożliwe będzie wprowadzanie zmian aneksem pod rygorem nieważności. W takim przypadku konieczne będzie podpisanie nowej umowy z każdym z lokatorów.

Nieco inaczej sytuacja będzie wyglądać w przypadku zmiany właściciela spowodowana śmiercią. W takim przypadku ustalenia umowy pozostają ważne, a aneksowanie takiej umowy przez spadkobierców jest również zgodne z prawem.

Kolejną sytuacją, kiedy aneksowanie wynajmu nieruchomości może być nieważne, jest podpisanie umowy najmu przez jednego współwłaściciela bez zgody drugiego. W takiej sytuacji umowa, jak i podpisane aneksy nie mają mocy prawnej. Również w przypadku, kiedy najem był zawarty u notariusza, wszystkie aneksy do takiej umowy, również powinny być potwierdzone jego podpisem. W innym wypadku podpisany dokument będzie nieważny.

Podpisując aneks do umowy, powinniśmy mieć również świadomość, że nie wszystkie zapiski w nim zawarte mogą być zgodne z Kodeksem cywilnym. Szczególnie warto zwrócić wagę na zapiski dotyczące okresu wypowiedzenia umowy na czas określony oraz zmian wysokości opłat za media. Dodatkowo warto pamiętać, że właściciel mieszkania może podnosić czynsz nie częściej niż 6 miesięcy, a wysokość podwyżki nie może przekroczyć 10%.

Bezpłatna konsultacja z Anettą!

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]