Odfrankowienie kredytu - kredytobiorcy.

Osoby, które zdecydowały się na zaciągnięcie kredytu we CHF, w końcu mogą walczyć o swoje prawa przed sądem. Na podstawie wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwośc (TSUE), każdy frankowicz może ubiegać się o unieważnienie lub odfrankowienie kredytu. Jeżeli należysz do ich grona, koniecznie przeczytaj, czym jest odfrankowienie kredytu i od czego zacząć ten proces?

Czym jest odfrankowienie kredytu?

Odfrankowienie kredytu oznacza usunięcie z zawartej umowy kredytowej wszystkich klauzul walutowych, które sąd uzna za niedozwolone. Dotyczy to przede wszystkim sposobu naliczania rat oraz przeliczania wartości zobowiązań związanych z aktualnym kursem franka szwajcarskiego. Do niedawna odfrankowienie było możliwe tylko w przypadku kredytu indeksowanego. Jednak za sprawą wyroku Sądu Najwyższego z 2019 roku, nie tylko kredyt indeksowany może zostać odfrankowiony lub unieważniony, ale także kredyt denominowany.

Wykresy - kredyt w banku.

Umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego zawierane we CHF, bardzo często zawierały postanowienia niekorzystne dla kredytobiorcy, czyli tzw. klauzule abuzywne. Za tego typu klauzule uznaje się przede wszystkim wszelkie zapiski umowy kredytu frankowego, które uprawniają bank do jednostronnego i dowolnego ustalania kursu waluty obcej. W konsekwencji takie zapiski sprawiały, że kredytobiorca w momencie podpisywania umowy o kredyt nie wiedział, jaką kwotę w złotówkach otrzyma oraz, jakie raty będzie musiał spłacać.

W momencie, kiedy sąd uzna, że klauzule zawarte w umowie są niezgodne z prawem dochodzi do odfrankowienia kredytu indeksowanego lub denominowanego. Od tej pory staje się on kredytem złotówkowym, podlegającym oprocentowaniu LIBOR.

Różnice między odfrankowieniem a unieważnieniem umowy

Na mocy postanowień TSUE z dnia 3 października 2019 roku, możliwe jest zarówno odfrankowienie kredytów frankowych na złotówki, jak i unieważnienie umowy kredytu. Dodatkowo decyzję o możliwości odfrankowienia lub unieważnienia umowy, sąd pozostawia w gestii frankowiczów. Odfrankowanie kredytu, polega przede wszystkim na usunięciu z umowy krzywdzących zapisków dla kredytobiorcy. Umowa po odfrankowieniu nadal obowiązuje, a kredytobiorca jest zobowiązany do spłaty zaciągniętego zobowiązania, a bank w pierwszej kolejności do zwrotu nadpłaconych rat.

Nieco inaczej wygląda sytuacja z unieważnieniem umowy we CHF. Jeżeli sąd uzna, że do podpisania umowy z klauzulami abuzywnymi doszło w celu oszukania kredytobiorcy, frankowicz może podjąć decyzję o unieważnieniu umowy kredytowej. W takiej sytuacji sąd może w sprawach frankowych uznać postanowienia umowne za nieważne i zarządzić zwrot kwoty kredytu, przy uwzględnieniu roszczeń finansowych obu stron.

Od czego zacząć odfrankowienie kredytu?

Kredyt wzięty we frankach szwajcarskich można spróbować unieważnić lub odfrankowić na dwa sposoby. Przede wszystkim możemy wystosować odpowiedni wniosek bezpośrednio do banku, w którym zaciągnęliśmy kredyt. Niestety w praktyce niewiele to daje, ponieważ bank będzie chronić przede wszystkim swoje interesy.

Dlatego wielu frankowiczów składa w tej sprawie pozwy do sądów. Należy przy tym jeszcze raz podkreślić, że do tej pory powództwo przeciwko bankom mogły składać osoby, które miały kredyt indeksowany, nie zaś denominowany. Przed złożeniem pozwu, warto skonsultować się z prawnikiem, który przeanalizuje zawartą umowę i pomoże zidentyfikować zapiski, które mogą być niezgodne z obowiązującymi przepisami. Następnie można przystąpić do złożenia pozwu przeciwko bankowi. Na podstawie danych przedstawionych przez strony sporu, sąd zadecyduje o nieważności klauzul, które zawierała umowa kredytowa. Po wygłoszeniu decyzji sądu frankowicz może zdecydować, czy chce odfrankowienia, czy unieważnienia kredytu.

Skutki odfrankowienia kredytu

Jeżeli po pozytywnej decyzji sądu zdecydujemy się na odfankowienie kredytu, to na początku na mocy orzeczonego wyroku z naszej umowy zostaną usunięte wszelkie klauzule niedozwolone. Jednak o wiele ważniejsze są fizyczne korzyści płynące z wygranej sprawy. Bank bowiem ma obowiązek naprawić powstałą przez owe zapiski szkodę. W praktyce oznacza to zwrot kwoty, która wynikała z zawyżonego kursu franka szwajcarskiego oraz obniżenie rat kredytu, które pozostały nam jeszcze do spłaty.

Czasami frankowicze boją się występować w sądzie przeciwko bankom, bojąc się pewnych konsekwencji, np. uprzykrzania im życia przez instytucje finansowe. Jednak po złożeniu pozwu bank nie może w żaden sposób nękać frankowicza. Poza prawem jest wcześniejsze wypowiadanie umów lub tym bardziej ubieganie się o wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego. Wykluczone jest również jakiekolwiek nękanie telefonami lub bezprawne naliczanie dodatkowych opłat za usługi.

Odfrankowienie kredytu - para w banku.

Niemniej, składając pozew do sądu, należy pamiętać, że podpisana przez nas umowa nadal obowiązuje i musimy się wywiązywać z jej postanowień. Co między innymi oznacza terminową spłatę rat. Niestety niespłacanie rat kredytu da bankowi prawo do wypowiedzenia zawartej wcześniej umowy.

Bezpłatna konsultacja z Anettą!

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]