Podżyrowanie kredytu - baner.

Decyzja o udzieleniu kredytu jest zazwyczaj poprzedzona wnikliwą analizą sytuacji finansowej potencjalnego kredytobiorcy. Czasami może się okazać, że dla uzyskania pożyczki konieczne jest poręczenie ze strony żyranta. Jeżeli jesteś w takiej sytuacji, to z artykułu dowiesz się, czym jest podżyrowanie kredytu, i jakie obowiązki ciążą na żyrancie z tytułu podpisanej umowy.

Na czym polega poręczenie kredytu?

Umowa poręczenia kredytu jest swego rodzaju dodatkowym zabezpieczeniem, wymaganym przez bank w momencie, kiedy ma on wątpliwości co do jego spłaty przez kredytobiorcę. Najczęściej poręczenie kredytu jest wymagane przy chęci zaciągnięcia bardzo wysokiej kwoty pożyczki lub w przypadku, kiedy kredytobiorca ma mniejszą zdolność kredytową niż kwota planowanego kredytu, przez co budzi to wątpliwości banku, co do późniejszej spłaty zobowiązania.

Bank - podżyrowanie kredytu.

Warunki podpisania umowy poręczenia są dokładnie opisane w kodeksie cywilnym w artykule 876. Według podanej definicji umowa taka pisemnie zobowiązuje poręczyciela do wykonania zobowiązania wobec wierzyciela w sytuacji, kiedy nie dokona tego dłużnik. Oznacza to więc, że żyrant, podpisując umowę, niejako wyraża zgodę na spłacanie długu innej osoby, która wzięła kredyt.

W sytuacji, kiedy kredytobiorca przestaje spłacać swoje zobowiązanie, bank ma prawo zażądać spłaty kredytu od żyranta. Z punktu widzenia poręczyciela, jest to dość ryzykowne przedsięwzięcie. Dlatego najczęściej żyrantami zostają osoby z najbliższego otoczenia kredytobiorcy, np. rodzice lub rodzeństwo.

Kiedy konieczne jest poręczenie kredytu?

Istnieje kilka sytuacji, kiedy obecność żyranta w umowie kredytowej jest konieczna. Poza opisanym wyżej brakiem zdolności kredytowej, poręczenie kredytu jest wymagane w przypadku zaciągania kredytu studenckiego. W takim przypadku żyrantem najczęściej będzie rodzic.

Poręczenie kredytu może także wpłynąć na obniżenie kosztów zaciąganego zobowiązania. Jak wiadomo, na wysokość kredytu, wpływa ryzyko, jakie bank ponosi, udzielając pożyczki. Dlatego kredyt gotówkowy jest zawsze droższy od kredytu hipotecznego, którego dodatkowym zabezpieczeniem jest nabyta nieruchomość.

Warto przy tym pamiętać, że poręczony kredyt może dotyczyć nie tylko zaciągania zobowiązań w bankach, ale także pożyczek w instytucjach pozabankowych lub prywatnych pożyczek.

Kim jest żyrant?

Żyrant zamiennie nazywany też z gwarantem lub poręczycielem, jest to osoba fizyczna lub prawna, która zgadza się na spłatę kredytu, w momencie, kiedy kredytobiorca nie będzie mógł tego zrobić. Poręczyciel występuje, jak 3 strona umowy kredytowej. Bardzo często jednak pospisuje stosowną umowę osobno, tylko z bankiem.

Kto może zostać żyrantem?

Nie każda osoba może zostać żyrantem. Poręczyciel kredytu musi spełniać kilka wymogów formalnych. Przede wszystkim musi być pełnoletni oraz posiadać zdolność kredytową. W praktyce posiadać umowę o pracę. Czasami poręczycielem może zostać osoba prowadząca działalność gospodarczą lub posiadająca emeryturę.

Dodatkowo żyrant musi mieć zdolność do czynności prawnych i nie mieć zaległości w spłacie swoich zobowiązań finansowych. Warto pamiętać, że żyrantem może być także instytucja, np. fundusz poręczeniowy. Tylko osoby spełniające wymienione warunki mogą zobowiązać się do poręczenia spłaty kredytu.

Obowiązki żyranta

Głównym obowiązkiem gwaranta jest spłata poręczonego kredytu, w momencie, kiedy przestaje to robić dłużnik. Wtedy poręczyciel ma obowiązek spłacać kredyt zgodnie z pierwotnie ustalonym harmonogramem. Istnieją jednak dwie sytuacje, kiedy żyrant nie musi spłacać długu. Dzieje się tak, kiedy dłużnik spłaca swoje zobowiązania regularnie lub kiedy spłacił już całość zaciągniętego kredytu.

Żyrant ma także pewne prawa. Należy do nich prawo do informacji o aktualnym stanie finansów kredytobiorcy, w tym jego zdolności kredytowej. Żyrant może również zapoznać się ze stanem spłaty długu oraz ubiegać się o zwrot zapłaconych rat na rzecz kredytobiorcy.

Para podpisuje umowę.

Dodatkowo gwarant może ubiegać się o wycofanie poręczenia, kiedy kredytobiorca regularnie spłaca swoje zobowiązania. Prawem żyranta jest także ustalenie z bankiem, że w razie zaległości dłużnik w pierwszej kolejności spłaci kredyt hipoteczny swoim majątkiem.

Podżyrowanie kredytu – czy można się wycofać?

Żyrant nie ma prawa zrezygnować z poręczenia kredytowania. Dodatkowe formy zabezpieczenia banku takie, jak żyrowanie kredytu, pozwalają zabezpieczyć się przed ryzykiem niewypłacalności kredytobiorcy. Zatem wycofanie się gwaranta naraziłoby bank na potencjalne straty. Jedyną szansą na wycofanie się z żyrowania jest regularna spłata należności przez dłużnika. Wtedy żyrant może ubiegać się o usunięcie go z roli gwaranta na zaciągnięty kredyt.

Żyrant a zdolność kredytowa

Rola poręczyciela niesie za sobą pewne konsekwencje, nie tylko te związane z ewentualną spłatą kredytu zaciągniętego przez kredytobiorcę. Żyrant, chcąc ubiegać się o kredyt, musi mieć świadomość, że informacja ta jest zapisana w rejestrze BIK i może wpływać na jego wiarygodność kredytową. W niektórych przypadkach żyrowanie może zaważyć na negatywnej decyzji banku o przyznaniu pożyczki.

Bezpłatna konsultacja z Anettą!

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]