Ubezpieczenie emerytalne prywatne to bezpieczna przyszłość

Zakład Ubezpieczeń Społecznych czyli ZUS ostatnio ogłosił, że wysokość przeciętnej emerytury w 2020 roku może wynieść nawet 21 tysięcy złotych. Prognoza emerytury zus jest zaskakująca. Wysokość emerytury aktualnie wynosi 53,8 procent ostatniej pensji czyli około 2,2 tysiące złotych. Emerytury w 2045 wynosić mają 32 procent, w 2016 roku 24,9 procent. W przyszłości czyli w 2080 roku emerytury maja wynosić 23,1 procent ostatniej pensji, co w rezultacie w przełożeniu na dzisiejsze pieniądze wynosi około 1 tysiąca złotych. Tak mówią statystyki ale jak na prawdę wygląda sprawa waszej emerytury w przyszłości w Polsce? Jak zadbać o godną przyszłość?

Prognoza emerytury i jej wysokość, ile będzie wynosić

Co z tą emeryturą? Czyli gdzie udać się aby dostać odpowiedź na pytanie ile będzie wynosiła wysokość emerytury jaką dostanę?

Po pierwsze i najważniejsze aby otrzymać emeryturę musimy mieć odpowiedni wiek. Na podstawie ustawy z 2017 roku kobieta aby osiągnąć wiek emerytalny musi pracować do 60 roku życia, mężczyzna natomiast do 65 roku życia. Musicie wiedzieć, że wysokość emerytury to bardzo indywidualna sprawa i zależy od kilku czynników. ZUS stara się w tym temacie edukować i informować. Dlatego każdy z obywateli ma prawo pójść do placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i skonsultować wysokość swojej przyszłej emerytury i dowiedzieć się na podstawie czego jest ona wyliczana. Jeśli nie mamy czasu na udanie się osobiście do siedziby możemy sprawdzić prognozowaną emeryturę w internecie. Użyjemy do tego Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Emerytura = podstawa obliczenia emerytury/średnie dalsze trwanie życia

 1. Podstawa obliczenia emerytury są to:
  • zwaloryzowany kapitał początkowy ( oblicza się go jeśli byłeś objęty/objęta ubezpieczeniem społecznym przed 1.01.1999r)
  • zwaloryzowane składki na ubezpieczenie emerytalne, które wpłynęły na Twoje konto w ZUSie po 1998r. – liczymy składki które wpłynęły do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego zaczniesz otrzymywać emeryturę.
  • zwaloryzowane środki, które są zapisane na Twoim subkoncie w ZUS – tylko w przypadku jeśli jesteś członkiem OFE czyli otwartego funduszu emerytalnego
 2. Średnie dalsze trwanie życia to:
 • przewidywana liczba miesięcy, przez którą będzie Ci wypłacana emerytura. Tablice ze średnią dalszego trwania życia ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polski w formie komunikatu dostępnego dla każdego obywatela. Teraz wystarczy podzielić zgromadzone przez nas środki przez prognozowaną długość naszego dalszego życia i dostajemy informacje ile w tym momencie otrzymalibyśmy emerytury z ZUS.
Działalność gospodarcza, a emerytura dla samozatrudnionych

Emerytura dla samozatrudnionych

Jak już wiecie wysokość emerytury jaką otrzymamy po osiągnięciu wieku emerytalnego zależy przede wszystkim od ilości składek zgromadzonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz w Otwartym Funduszu emerytalnym. Jeśli jesteś zatrudnieni gdzieś w pracy na stałe nie powinno stanowić to problemu. Co miesiąc z naszego wynagrodzenia odprowadzane są składki w odpowiedniej wysokości dzięki czemu nie musimy martwić się o wielkość naszej emerytury tak bardzo. Każdy pracodawca jest zobowiązany bowiem do odprowadzania minimalnych składek dla pracowników. Wysokość ta jest określona w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przez co pracodawca nie ma prawa pobierać ich w mniejszej kwocie. Wiadomo im dłużej będziemy pracować tym wyższa będzie nasza emerytura, ponieważ zgromadzimy więcej pieniędzy na naszym koncie z ZUS. Niestety w gorszej sytuacji są osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą.

Coraz częstszym zjawiskiem jest zakładanie własnych działalności gospodarczych oraz samozatrudnienie. Decydując się na taki krok musimy pamiętać również o naszej przyszłej emeryturze, łatwo bowiem złapać się w pułapkę mniejszej składki. W przypadku odprowadzania składek za samego siebie nie istnieje regulacja prawna co do wysokości minimalnej. Takie osoby mają prawo odkładać składki na ubezpieczenie emerytalne w wysokości obliczonej na podstawie ryczałtu liczonego od 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. W tym przypadku mogą to być na prawdę niewielkie kwoty. Ponad to jeśli zakładamy nową działalność zostajemy zwolnieni na dwa lata z płacenia składek do ZUS. Początkowo wydaje się to na prawdę dobrą okazją i świetną opcją zaoszczędzania pieniędzy. Rzeczywiście pozwala to na zachowanie części pieniędzy każdego miesiąca. Warto jednak pomyśleć o przyszłości ponieważ mniejsze składki, lub ich brak oznacza mniejszą emeryturę po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Gdzie najlepiej odkładać pieniądze na emeryturę?

Jak zdążyliście już pewnie zauważyć, istnieje bardzo dużo zmiennych od których będzie zależała nasza emerytura. Warto więc już na początku swojej pracy pomyśleć jak samemu odkładać na emeryturę, tak aby później nie martwić się o swoją przyszłość.

Emerytura brutto netto - wysokość emerytury - ile będzie wynosić

PPK czyli pracownicze plany kapitałowe

To najnowsza forma oszczędzania pieniędzy do emerytury. Jest to dobrowolny (do 2021 roku każdy będzie mógł zdecydować się na dołączenie do programu bądź zrezygnować). Przez czas naszej pracy co miesiąc na pracownicze programy kapitałowe będą wpływały pieniądze z trzech źródeł. Wpłata podstawowa to

 • wpłaty finansowane przez pracownika – od 0,5% do 2% z wynagrodzenia brutto pracownika
 • wpłaty finansowane przez pracodawcę – 1,5 % wynagrodzenia brutto
 • dopłata od państwa – 250 złotych wpłaty powitalnej oraz 240 złotych corocznej wpłaty.

Dodatkowo pracownik oraz pracodawca może podwyższyć wpłaty na PPK do 4% wynagrodzenia brutto.

Świetnym rozwiązaniem wydają się być pracownicze plany kapitałowe. Od kiedy można zacząć oszczędzać?

 • firmy zatrudniające powyżej 250 osób korzystać mogą z PPK już od 1 lipca 2019 roku
 • firmy zatrudniające od 50 do 249 pracowników korzystać moa z PPK od 1 stycznia 2020 roku
 • firmy zatrudniające od 20 do 49 pracowników będą mogły korzystać z PPK od 1 lipca 2020 roku
 • pozostali będą mogli zacząć korzystać z PPK od 1 stycznia 2021 roku

Pieniądze zgromadzone na koncie będzie można w całości wykorzystać i wypłacać po 60 roku życia. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość wypłacenia środków szybciej bądź zrezygnowania z PPK, jednak będzie się to wiązało z utratą dopłaty od państwa, 30% dopłaty od pracodawcy, jak również z pomniejszeniem kwoty o 19% podatku od oszczędności.

Podsumowując, PPK to program zachęcający do długoterminowego inwestowania na emeryturę, opierający się głównie na zachętach podatkowych możliwych do zrealizowania jedynie, jeśli będziemy wypłacać środki dopiero w wieku emerytalnym. W zamian oddajemy (za opłatą) zarządzanie naszymi pieniędzmi komuś innemu – ze wszystkimi tego konsekwencjami.

W sumie PPK wygląda jak wiele innych programów prywatnego inwestowania, wspieranych zachętami podatkowymi. Różnicą jest jednak zasadnicze ryzyko polityczne. Ryzyko to nie sprowadza się wyłącznie do konfiskaty, ale także do przekierowania środków na projekty motywowane politycznie, a nie ekonomicznie.

IKE oraz IKZE

To indywidualne konto emerytalne czy indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego to również sposób na ubezpieczenie emerytalne prywatne.

Ubezpieczenie emerytalne prywatne to bezpieczna przyszłość

Inne warianty odkładania pieniędzy

Możesz również odkładać pieniądze w dowolnym wybranym przez Ciebie banku czy też w ramach polisy emerytalnej. I ten wariant jest najbardziej wskazany dla zatrudnionych w ramach samozatrudnienia, umowy zlecenia czy też dzieło. Polisa emerytalna, dodatkowo zabezpiecza najbliższych gdybyś nie dożył emerytury.

Jak widzicie każdy z nas powinien myśleć o swojej emeryturze i przyszłości, ponieważ decyzje które podejmujemy dzisiaj mogą mieć na nią wpływ. Przyszła emerytura może i powinna pochodzić nie tylko z pieniędzy zgromadzonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Indywidualne ubezpieczenie emerytalne może pozwolić Ci na zgromadzenie dodatkowej sumy oszczędności. Wszystko zależy od nas samych i od tego czy już dziś pomyślimy o przyszłości.

Bezpłatna konsultacja z Anettą!

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]