W co inwestować - baner.

Przede wszystkim gratulacje, że wpadłeś na ten pomysł! Inwestowanie pieniędzy to najskuteczniejszy sposób budowania swojej niezależności finansowej. Czas, aby Twoje pieniądze pracowały dla Ciebie. Jeśli jesteś początkującym inwestorem, zanim zaczniesz, powinieneś wiedzieć o kilku ważnych kwestiach. Zanim zainwestujesz swoje ciężko zarobione pieniądze, będziesz potrzebować podstawowej wiedzy na temat inwestowania, aby zrobić to we właściwy sposób. Nie ma tu uniwersalnej rady. Najlepszym sposobem na zainwestowanie pieniędzy jest ten, który jest najlepszy dla Ciebie, biorąc pod uwagę Twoją sytuację finansową i możliwości inwestycyjne. Musisz wziąć pod uwagę swój styl inwestowania, budżet i tolerancję ryzyka.

Podczas tworzenia solidnego planu inwestycyjnego ważne jest, aby dokładnie policzyć, jakim kapitałem dysponujesz, jakie są Twoje stałe wydatki, jakie posiadasz aktywa i pasywa oraz inne zobowiązania i cele. O tym, jakie są formy inwestowania i w co inwestować dowiesz się w dalszej części tekstu.

Jak zacząć inwestować swoje pieniądze?

  1. Określ swoje cele finansowe, ramy czasowe ich osiągnięcia i odczucia związane z ryzykiem.
  2. Wybierz, jakie inwestycje odpowiadają Twojej tolerancji ryzyka (akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne, nieruchomości).
  3. Zdecyduj, czy chcesz inwestować samodzielnie, czy zdasz się na doświadczenie doradcy finansowego.
  4. Wybierz sposób inwestowania, rodzaj rachunku inwestycyjnego, z którego będziesz korzystać (rachunek maklerski — jeśli chcesz inwestować na Giełdzie Papierów Wartościowych, akcje itd.).
  5. Otwórz konto.

Dlaczego nie konta oszczędnościowe?

Inflacja spowodowana m.in. niskimi stopami procentowymi, dodrukiem pieniądza czy wysoką konsumpcją sprawiła, że aktualnie lokaty czy konta oszczędnościowe, wydają się niewystarczającym sposobem na pomnażanie posiadanych środków. Wynika to przede wszystkim z faktu, że zyski osiągane z deponowania wolnych środków finansowych na koncie oszczędnościowym są z reguły niewielkie. Plusem takiego sposobu oszczędzania jest to, że dostajesz zapewnienie, że nie stracisz w ten sposób przechowywanych pieniędzy.

Warto posiadać możliwie szeroki portfel inwestycyjny, aby móc korzystać zarówno ze wzrostów, jak i ze spadków wartości poszczególnych walorów.

W co inwestować pieniądze? Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne nie wymagają dużej wiedzy, jak to jest na przykład w przypadku giełdy. Do inwestowania w ten sposób nie potrzebujesz też dużo czasu. Właściwie wszystko, czego potrzebujesz, to umiejętność oszacowania akceptowalnego poziomu ryzyka.

Fundusz inwestycyjny - telefon.

Fundusze inwestycyjne to inaczej mówiąc przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania, których działalność polega na lokowaniu pieniędzy inwestorów w akcjach, wekslach, obligacjach itp. Co ciekawe, w przypadku wybrania tej formy, inwestowana kwota nie musi być wysoka i może wynosić nawet kilkadziesiąt czy kilkaset złotych. To opcja, z której z reguły chętnie korzystają początkujący inwestorzy. Nad całością inwestycji tego typu czuwa Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI).

W co najlepiej inwestować małe kwoty?

Aby pomnażać pieniądze, możemy inwestować małe kwoty, lokując je w bezpieczne inwestycje typu fundusz pieniężny. Nawet 100 zł odkładane w ten sposób, miesięcznie w skali roku przyniesie zauważalną dla budżetu kwotę. Jeśli założysz, że takie comiesięczne odkładanie sumy, która nie nadszarpnie Twojego budżetu, będzie trwało nie rok, a dłużej, to po kilkunastu latach uzbiera się całkiem wysoka suma.

Jeśli zastanawiasz się, w co inwestować, ale podchodzisz do tego pomysłu sceptycznie, zacznij od kwot rzędu 100-300 zł. Fundusze pieniężne mają co prawda niskie stopy zwrotu, ale też łączy się z nimi niewielkie ryzyko utraty aktywów.

W co inwestować pieniądze? Obligacje skarbowe indeksowane wskaźnikiem inflacji

Obligacje skarbowe indeksowane inflacją to papiery wartościowe Skarbu Państwa ze zmiennym oprocentowaniem i z różnym czasem oszczędzania. Obecnie dostępne są 4 rodzaje obligacji:

  • obligacje czteroletnie i dziesięcioletnie,
  • sześcioletnie i dwunastoletnie z wyższym oprocentowaniem dla beneficjentów programu Rodzina 500 plus (tzw. obligacje rodzinne).

Jeśli zastanawiasz się, w co zainwestować pieniądze wiedz, że obligacje indeksowane inflacją są bezpieczne dla oszczędności (ustalona w umowie kwota wraz z odsetkami jest gwarantowana). Sprawdzają się jako sposób na zabezpieczenie w czasie kryzysu, wysokiej inflacji. Minusem ich jest to, że środki finansowe zostają zamrożone na dłuższy czas, a odsetki, jakie wygenerują w pierwszym roku działania, nie zrekompensują podwyżek cen. Jeśli więc zdecydujesz się ulokować nadwyżki finansowe w obligacjach, uzbrój się w cierpliwość.

W co inwestować - biurko z dokumentami.

Na co uważać inwestując pieniądze?

Jest kilka rzeczy, na które należy zwrócić szczególną uwagę, zastanawiając się, w co zainwestować pieniądze. Po pierwsze należy sprawdzić stopy procentowe i odporność inwestycji na spadek wartości pieniądza. Być może pewniejsze będzie wybranie inwestycji, która wydaje się mniej zyskowna.

Po drugie zastanów się, czy i ile jesteś w stanie ryzykować, inwestując w różne instrumenty finansowe. Oczywiście wszystkiego przewidzieć nie możesz, ale wiedz, że innym ryzykiem są obarczone inwestycje krótkoterminowe na stabilnych rynkach finansowych, obligacje korporacyjne, a innym ryzykowne aktywa, które wymagają dłuższych okresów oczekiwania na zysk.

Dokładnie z tego powodu minimalny okres inwestycji w fundusz akcji to przeciętnie 5 lat. Najważniejszą zasadą, która powinna kierować Twoimi poczynaniami, jest inwestować tyle, ile jesteś gotowy stracić.

Bezpłatna konsultacja z Anettą!

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]