Zaświadczenie o zarobkach

Jako pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę mamy prawo do uzyskania dokumentów takich jak zaświadczenie o zarobkach oraz zaświadczenia o zatrudnieniu. Pracodawca nie może odmówić takiego zaświadczenia i jest zobowiązany do wydania nam go na każdy wniosek pracownika. Jest to tym bardziej istotne, że liczba spraw urzędowych, które możemy załatwić na podstawie takiego zaświadczenia jest spora i zdaje się stale rosnąć. Potrzebujesz zdobyć więcej informacji na temat zaświadczenia, a także pobrać jego wzór? Ten artykuł Ci się przyda.

Czym jest zaświadczenie o zarobkach?

Zaświadczenie o dochodach lub inaczej mówiąc zarobkach jest jednym z najbardziej popularnych dokumentów, z którym do czynienia miał faktycznie każdy z nas. Dokument może być wydawany zarówno urzędnikom państwowym, jak i pracownikom prywatnych organizacji, a jego podstawowym celem jest podanie informacji dotyczących tego, czy jest się osobą wypłacalną. Najczęściej dokument o wynagrodzeniu jest wymagany do uzyskania pożyczki od banków i innych organizacji finansowych, wydawania wiz, a także do instancji podatkowych i różnych służb społecznych. W tym drugim przypadku dokument jest zwykle potrzebny do potwierdzenia prawa obywatela do otrzymywania wszelkich dotacji rządowych, jak i świadczeń.

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Jak wypełnić zaświadczenie o zarobkach?

Jeśli pracownik prosi o zaświadczenie o dochodach, ale nie ma formularza, powinien go sporządzić osobiście na podstawie ogólnodostępnych wzorów, które znajdzie na przykład w Internecie – możecie pobrać wzór umieszczony w tym artykule. Kartki z wydrukowanymi formularzami do uzyskania zaświadczenia o zarobkach są także dostępne na przykład w punktach z drukami. Dodatkowo warto pamiętać, że w takich dokumentach ujawniane są dane pracownika, a więc pracodawca może wystawiać zaświadczenie o dochodach lub zaświadczenie o zatrudnieniu wyłącznie na żądanie pracownika i oddać je osobiście.

Pobierz wzór zaświadczenia –> Zaświadczenie_o_zatrudnieniu

Na zaświadczeniu o dochodach również powinien znaleźć się podpis pracodawcy oraz osoby, która reprezentuje pracodawcę w stosunkach pracy. Może to być na przykład główna księgowa lub kierownik działu kadr. Termin, w którym powinno zostać wydane poświadczenie nie jest ustalony przez prawo, więc najczęściej kierownik umawia się z pracownikiem na najbardziej odpowiadający mu czas i przygotowuje dokumenty na odpowiedni termin.

Okres ważności takiego dokumentu wynosi od 30 do 60 dni, zatem nie warto o tym zapominać, jeśli planujesz wykorzystać zaświadczenie dla uzyskania kredytu. Uzyskać wzór zaświadczenia o kwocie otrzymywanego wynagrodzenia możemy również, jeśli pracujemy na podstawie umowy zlecenie. W takim dokumencie jednak powinny pojawić się nie tylko wspomniane powyżej elementy, ale również:

 • Wydane przez firmę zaświadczenie o usługach, które osoba wykonywała na jej rzecz;
 • Informacje, pozwalające zidentyfikować świadczone usługi;
 • Dokładny okres, w ciągu którego były świadczone usługi na podstawie umowy zlecenie.

Ponadto, jeśli osoba pracowała na podstawie umowy zlecenie, informacje o jej wynagrodzeniu często podawane są za okres dłuższy niż 3 miesiące.

W jakich przypadkach takie zaświadczenie jest wymagane?

Jeśli wymaga się od nas informacji o tym, gdzie konkretnie jesteśmy zatrudnieni oraz jakie wynagrodzenia uzyskujemy, wówczas będziemy potrzebować zaświadczenia o zarobkach z zakładu pracy.

W jakich przypadkach można go od nas zażądać?

 • Jeśli wnioskujemy o kredyt i firma chce upewnić się o naszej zdolności kredytowej;
 • Jeśli kupujemy towary na raty i sklep potrzebuje udowodnienia zdolności do spłacania pożyczki na czas;
 • Jeśli zapisujemy dziecko do przedszkola, a jego kierownictwo chce upewnić się, że możesz regularnie dokonywać wpłat miesięcznych, a jednocześnie że oboje rodzice pracują i nie mają możliwości zapewnienia dziecku należytej opieki w domu.

Czasem zdarzają się sytuacje, kiedy osoba traci pracę, ale chce uzyskać kredyt. Najprawdopodobniej bank odmówi udzielenia niezbędnych pieniędzy i w takim przypadku dobrym rozwiązaniem będą pożyczki dla bezrobotnych. Istnieją przecież inne sposoby potwierdzania dochodów potencjalnego kredytobiorcy. Na przykład, możesz dostarczyć instytucji kredytowej umowę z ostatnim pracodawcą. Dowodem dochodu klienta może być również wyciąg z konta bankowego, potwierdzający regularne otrzymywanie określonej kwoty pieniędzy.

Gdzie można uzyskać zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach?

Jeśli potrzebujesz potwierdzenia zarobków na przestrzeni kilku lat, a nie miesięcy, na przykład w celu uzyskania emerytury, wówczas potrzebujesz zaświadczenia z ZUS. Do wystawienia takiego zaświadczenia o zarobkach z ZUS pracodawca jest zobowiązany przez polskie prawo. Jeśli natomiast firma znajduje się w trakcie likwidacji, zaświadczenie również może wystawić syndyk lub likwidator. Warto również dodać, że zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu wydaje się nie tylko obecnym, ale i przyszłym pracownikom, którzy potrzebują ustalić konieczny kapitał początkowy, co stanie się podstawą do wyznaczenia naliczonej im kwoty emerytury.

Co powinien zawierać dokument zaświadczenia o zarobkach?

Wystawienie dokumentu świadczącego o zarobkach lub zaświadczenie o zatrudnieniu musi zawierać odpowiednie dane. Podstawowym elementem, który powinien znajdować się na zaświadczeniu o zarobkach, są dane osobowe pracownika, w tym miejsce jego zatrudnienia i wynagrodzenie brutto. Dodatkowe informacje zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach, to czy osoba ma obciążenie komornicze. Potwierdzeniem poprawności informacji, zawartych w zaświadczeniu, są podpis pracodawcy oraz pieczątka firmy. Najczęściej w dokumencie podaje się dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w ciągu ostatnich 3 miesięcy przed terminem wystawienia zaświadczenia. na tej podstawie wylicza się zaświadczenie o zarobkach dokonywanych w danej pracy. Niektórzy pracodawcy uważają, że nie muszą podawać w takich zaświadczeniach informacji dotyczących obciążeń komorniczych, jednak takie podejście zdecydowanie jest zbędne, gdyż są one potrzebne na przykład dla placówek kredytujących lub banku.

Zaświadczenie o zarobkach do kredytu

Co warto wiedzieć o zaświadczeniu o zarobkach i zatrudnieniu?

 • Pracodawca ma obowiązek wystawienia obu zaświadczeń swojemu pracownikowi, gdyż odmowa wystawienia tych dokumentów może być odczytana, jako działanie na szkodę osoby ubiegającej się.
 • Na terenie każdej firmy, nie ma jednej ustalonej procedury odnośnie wnioskowania i wystawiania zaświadczeń. dzieje się tak w momencie, gdy pracodawca indywidualnie zamieścił taką kwestię w regulaminie zakładu pracy;
 • Nie ma limitu odnośnie wystawiania zaświadczeń przez pracodawcę. pracownik może składać taki wniosek nawet w każdym miesiącu bieżącego roku i pracodawca ma obowiązek wystawić odpowiednie zaświadczenie;
 • W przypadku, gdy zapisujemy dziecko do przedszkola lub kupujemy towary na raty, możemy się liczyć z tym, że będziemy musieli przedłożyć zaświadczenie. Jego brak może odbić się negatywnie na decyzji (odmowa miejsca w placówce, bądź odmowa zakupu ratalnego), ale nie wiąże się z konsekwencjami prawnymi.
 • W momencie, gdy znajdziemy nie w sytuacji, której możemy ponieść konsekwencje prawne odnośnie składania wniosku, rozpoczyna się postępowanie sądowe.
Pobierz Zaświadczenie o Zarobkach

Bezpłatna konsultacja z Anettą!

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]